VŠĮ „Baritonų trio“ 

Festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorė-koordinatorė Laimutė Kuzmickaitė Milašienė

Festivalio „Operetė Kauno pilyje“ vadovas Danielius Vėbra

Festivalio „Operetė Kauno pilyje“ meno vadovas Gediminas Maciulevičius