Danielius Vėbra (festivalio direktorius)

Danielius VėbraDanielius Vėbra 1969 m. baigė Kėdainių rajono Pagirių vidurinę mokyklą.

1976 m. baigė Kauno J.Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą dėstytojos A. Ūsienės solinio dainavimo klasę.

1981 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos akademija) profesoriaus V.Daunoro solinio dainavimo klasę. Nuo tų pačių metų Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas.

Per 35 darbo teatre metus sukūrė 50 vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose. Iš jų pažymėtini Ž. Žermonas Dž. Verdžio operoje „Traviata“, Sebastijanas D Albero operoje „Slėnis“, Tonijas R. Leonkovalo operoje “Pajacai”, Rigoletas Dž. Verdžio operoje “Rigoletas”, Žeraras U.Džordano operoje“ Andre Šenje”.

Nuo 1988 m. dirba Lietuvos muzikos akademijoje solinio dainavimo katedroje lektoriumi. Išleido penkiolika absolventų. Parašė dvi metodines knygas.

2002 m. už geriausią kūrybinį sezoną buvo apdovanotas „Orfėjo“ statulėle.

2002 m. „Vokalo metodikos pagrindai jaunam vokalistui“.

2003 m. „Prasidainavimo pratimai“.

2005 m. Lietuvos kultūros ministerijos ekspertų komisijos narys.

Ilgametis Kauno valstybinio muzikinio teatro profesinės sąjungos pirmininkas.

Nuo 1996 m. iki dabar ansamblio „Baritonų trio“ dalyvis.

Nuo 2002 m. iki dabar tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorius, rengėjas ir direktorius.

2002 m., 2003 m.,2005 m. už tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizavimą apdovanotas Kauno miesto mero padėkos raštais.

2003 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu ir Kauno miesto savivaldybės III-laipsnio „Santakos garbės ženklu“.

2007 m. liepos 6 d. apdovanotas Ordino „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ medaliu.

Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas.

Kaip solistas dalyvauja įvairiuose Kauno miesto bei valstybiniuose renginiuose.