Gediminas Maciulevičius (festivalio meno vadovas)

MaciuleviciusGediminas Maciulevičius 1974 metai baigė Prienų vidurinę mokyklą ir 1975 metais įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos Akademija) – 1982 metais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos Akademija) - Vlado Česo solinio dainavimo klasę. Tais pačiais metais priimtas į Kauno valstybinį muzikinį teatrą solistu. Per 34 – darbo metus teatre sukūrė virš septyniasdešimt vaidmenų. 1991 metais buvo apdovanotas pirmąja premija už geriausio vyro vaidmenį tarp visų Lietuvos teatrų, už Mustafą-Bėjaus vaidmenį P. Abrahamo operetėje „Balius Savojoje”. 1998 metais „Orfėjo” statulėlė kaip geriausias sezono solistas Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. 1999 metais – „Fortūnos” statulėlė už Higinso vaidmenį F. Lou miuzikle „Mano puikioji ledi”. 1999 metais-„Kristoforo”statulėlė už Higinso vaidmenį F.Lou miuzikle „Mano puikioji ledi”. 2006m. birželio 10 d. apdovanotas Kauno miesto mero garbės raštu, Kauno apskrities viršininko garbės raštu, Lietuvos Respublikos Seimo medaliu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės raštu, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu, Kauno miesto savivaldybės III-laipsnio „Santakos garbės ženklu“. 2007m. liepos 6 d. apdovanotas Ordino UŽ NUOPELNUS LIETUVAI medaliu. Nuo 2001 metų Kauno valstybinio muzikinio teatro Teatro Sąjungos pirmininkas. 2011m. apdovavotas Kauno valstybinio. muzikinio teatro aukso ženklu už kūrybinius pasiekimus. Nuo 1995 metų vokalinio ansamblio„Baritonų trio” dalyvis. Ansamblis daug koncertuojantis neįgaliesiems, aktyviai dalyvauja visose šalies ir Kauno miesto šventėse. Vienas iš tarptautinio operetės festivalio „Operetė Kauno pilyje” organizatorių ir rengėjų, festivalio meno vadovas.

Danielius Vėbra (festivalio direktorius)

Danielius VėbraDanielius Vėbra 1969 m. baigė Kėdainių rajono Pagirių vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Kauno J.Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą dėstytojos A. Ūsienės solinio dainavimo klasę. 1981 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos akademija) profesoriaus V.Daunoro solinio dainavimo klasę. Nuo tų pačių metų Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas. Per 35 darbo teatre metus sukūrė 50 vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose. Iš jų pažymėtini Ž. Žermonas Dž. Verdžio operoje „Traviata“, Sebastijanas D Albero operoje „Slėnis“, Tonijas R. Leonkovalo operoje “Pajacai”, Rigoletas Dž. Verdžio operoje “Rigoletas”, Žeraras U.Džordano operoje“ Andre Šenje”. Nuo 1988 m. dirba Lietuvos muzikos akademijoje solinio dainavimo katedroje lektoriumi. Išleido penkiolika absolventų. Parašė dvi metodines knygas. 2002 m. už geriausią kūrybinį sezoną buvo apdovanotas „Orfėjo“ statulėle. 2002 m. „Vokalo metodikos pagrindai jaunam vokalistui“. 2003 m. „Prasidainavimo pratimai“. 2005 m. Lietuvos kultūros ministerijos ekspertų komisijos narys. Ilgametis Kauno valstybinio muzikinio teatro profesinės sąjungos pirmininkas. Nuo 1996 m. iki dabar ansamblio „Baritonų trio“ dalyvis. Nuo 2002 m. iki dabar tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorius, rengėjas ir direktorius. 2002 m., 2003 m.,2005 m. už tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizavimą apdovanotas Kauno miesto mero padėkos raštais. 2003 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu ir Kauno miesto savivaldybės III-laipsnio „Santakos garbės ženklu“. 2007 m. liepos 6 d. apdovanotas Ordino „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ medaliu. Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas. Kaip solistas dalyvauja įvairiuose Kauno miesto bei valstybiniuose renginiuose.

Laimutė Kuzmickaitė Milašienė

Laimutė Kuzmickaitė MilašienėLaimutė Kuzmickaitė Milašienė 1982 m. Vilniuje baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos solinio dainavimo katedros, prof. Zenono Paulausko dainavimo klasę. Nuo 1982 m. iki dabar dirba Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre soliste, sopranas. 2003 m., 2005 m. už tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizavimą apdovanota Kauno miesto Mero padėkos raštais. 2003 m. apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu. 2003 m. apdovanota Kauno miesto savivaldybės III-laipsnio „Santakos” garbės ženklu Nuo 2001 m. iki dabar kasmetinio tarptautinio festivalio “Operetė Kauno Pilyje” organizatorė “Kauno operetės gerbėjų klubo” prezidentė