Gediminas Maciulevičius (festivalio meno vadovas)

Gediminas Maciulevičius 1974 metai baigė Prienų vidurinę mokyklą ir 1975 metais įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos Akademija) – 1982 metais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos Akademija) – Vlado Česo solinio dainavimo klasę. Tais pačiais metais priimtas į Kauno valstybinį muzikinį teatrą solistu. Dirba VDU Muzikos akademijos fakulteto dėstytoju. Vienas iš tarptautinio operetės festivalio „Operetė Kauno pilyje” organizatorių ir rengėjų, festivalio meno vadovas.

Danielius Vėbra (festivalio direktorius)

Danielius Vėbra 1969 m. baigė Kėdainių rajono Pagirių vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Kauno J.Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą dėstytojos A. Ūsienės solinio dainavimo klasę. 1981 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos akademija) profesoriaus V.Daunoro solinio dainavimo klasę. Nuo tų pačių metų Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas. VDU Muzikos akademijos fakulteto docentas. Tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje” vadovas, vienas iš organizatorių ir rengėjų.

Laimutė Kuzmickaitė Milašienė

Laimutė Kuzmickaitė Milašienė 1982 m. Vilniuje baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos solinio dainavimo katedros, prof. Zenono Paulausko dainavimo klasę. Nuo 1982 m. iki dabar dirba Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre soliste, sopranas. 2003 m., 2005 m. už tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizavimą apdovanota Kauno miesto Mero padėkos raštais. 2003 m. apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu. 2003 m. apdovanota Kauno miesto savivaldybės III-laipsnio „Santakos” garbės ženklu Nuo 2001 m. iki dabar kasmetinio tarptautinio festivalio “Operetė Kauno Pilyje” organizatorė-koordinatorė.