Lietuviškos sakralinės muzikos atgarsiai

Pirmasis festivalio koncertas „Lietuvių autorių sakralinė muzika“ skambėjo gegužės 27 d. Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Pasakodamas apie šį renginį G.Maciulevičius džiaugėsi, jog buvo nepaprastai jautru matyti pilnutėlę bažnyčią lankytojų, kurie su malonumu klausėsi solistų Tomo Ladigos, Živilės Lamauskienės, Jono Lamausko balsų, dainininkams akompanavo VDU kamerinis orkestras, diriguojamas Jono Janulevičiaus, koncertą vedė ir lietuvių bažnytinės muzikos ypatumus klausytojams pristatė VDU prof. T. Ladiga. Šio koncerto programoje skambėjo Prano Tamulevičiaus, Liongino Abariaus, Vidmanto Bartulio, Juozo Strolios, Juozo Naujalio, Pranciškaus Beinario, Jono Dambrausko, Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, Giedros Nasvytytės Gudauskienės sakraliniai kūriniai.

 

„Lietuvių autorių sakralinė muzika“ supažindina klausytojus su negausia, tačiau jautria, sielą guodžiančia lietuviška bažnytine muzika. „Šiuolaikinio menininko misija – suteikti klausytojams dvasinių patirčių, todėl minėti kompozitoriai pasirinkti neatsitiktinai – savo muzika jie paliečia esminius gyvenimo klausimus: žmogaus egzistencijos prasmę, būties laikinumą amžinybės kontekste“, – sakralinės programos turinį apibūdino kitas festivalio organizatorius Danielius Vėbra, – „Vis greitėjantis gyvenimo tempas daugelį mūsų skatina domėtis įvairiomis dvasinėmis praktikomis. Vieni skaito literatūrą, kiti – praktikuoja jogą, treti – lankosi bažnyčioje, ar atsakymų į egzistencinius klausimus ieško mene. Sakralinės muzikos skambesys bažnyčios erdvėje padeda sukurti tą šviesiu turiniu sielą užpildančią būseną“, sakė D.Vėbra. Programos „Lietuvių autorių sakralinė muzika“ bus galima pasiklausyti liepos 22 d. Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje, ją išgirs ir kauniečiai spalio 14 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje.